Nieuwetijds Kindercoach

Nieuwetijds Kindercoach (Jaarmodule)
Geaccrediteerd door SNRO, VNT, en door KTNO (o.a voor: LVNG, VBAG en BATC)
Erkend door NFG en de VIV

HBO niveau

In deze jaaropleiding leer je werken met kinderen en pubers met hooggevoeligheid, prikkelgevoeligheid, angsten, onzekerheden, concentratieproblemen, gedragsproblemen, leerproblemen, ADHD, autisme enz.. Je leert tevens om ouders en opvoeders te ondersteunen en te begeleiden bij de diverse vragen hierover en hun eigen functioneren hierin.

Inhoudelijk:
De opleiding is heel praktijk gericht. De emotionele, sociale en lichamelijke ontwikkeling van het kind staan centraal en het begeleiden hierbij van de kinderen en hun ouders.

Er wordt geleerd om te coachen vanuit 4 niveaus:

Fysiek niveau: de fysieke ontwikkelingsfases van het kind van peuter tot kleuter, pubers, lichamelijke problematiek o.a allergien, slaapproblematiek, bedplassen.
Emotioneel niveau: emotionele ontwikkeling en overprikkeling, diverse angsten o.a faalangst, nachtangst, scheidingsangst, boosheid, pubertijd.
Sociaal niveau: ouders, school, leerproblematiek en beelden zoals adhd, autisme, pdd-nos. prikkelgevoeligheid.
Energetisch niveau:hooggevoeligheid, stemmen horen, aanhechtingen, schaduwen, paranormale verschijnselen, energetisch leeglopen enz..

Voor een meer gedetailleerde inhoud van de lessen zie beneden aan deze pagina.

Doel van de opleiding:
We zien dat er vanuit het beroepenveld een steeds grotere vraag komt naar deskundige ondersteuning in de hedendaagse problematiek die ten grondslag ligt aan overprikkeling, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid bij kinderen. Er is behoefte om over dergelijke onderwerpen, die deel uitmaken van de huidige maatschappij, meer kennis, inzicht en begrip te krijgen over hoe dergelijke processen zich verhouden ten opzichte van de innerlijke belevingswereld van het kind en de interactie met zijn omgeving.

Voor wie bedoeld:
Deze opleiding is bedoeld voor: Iedereen die met deze kinderen wil werken/of werkt in de praktijk.
Ook voor therapeuten, spiritueel-, orthomoleculair-, natuurgeneeskundig-, shiatsu-, tcm therapeuten of andere professionals die in de gezondheidszorg en welzijnsector werken en die kinderen en volwassenen met de problematiek van ADHD, hooggevoeligheid, overprikkeld, en/of hoogbegaafd ontmoeten en willen leren hoe deze kinderen goed te begeleiden en te behandelen energetisch gebied.

Wat kunt u verwachten:
Door praktische vaardigheden te koppelen aan theoretische, pedagogische en didactische kennis en vaardigheden wordt geleerd om te werken vanuit een goed onderbouwd plan van aanpak voor ouder en kind en eventuele andere begeleiders. Deze worden aangevuld met: mindfulness, meditatie, voeding, remedies, celzouten en energetisch werk. Verder is er veel aandacht voor het eigen proces van de coach. Ook wordt er ingegaan op het voeren van de eigen praktijk.

Lesmateriaal:
De deelnemers ontvangen een duidelijke map met inhoud en les indeling, evenals een duidelijke literatuurlijst en repertorium van remedies, celzouten en voeding. Na afloop van de scholing zal een certificaat Nieuwetijds-kindercoach uitgereikt worden.

Toetsing en studiebelasting:
Elke les zal beginnen met een korte toetsing over de voorafgaande les(sen), de zogenaamde VAK toets (Voortgang Algemene Kennis). Hierin zal de geleerde lesstof met betrekking tot de vijf natuurgerichte principes getoetst worden. Als eindopdracht wordt men geacht 2 behandelverslagen en 2 vervolgverslagen te schrijven. Studiebelasting buiten de docentcontacturen: 3-5 uur per week.
Eindkwalificatie Certificaat: Voor het verkrijgen van het certificaat dient men 90% van de opleiding gevolgd te hebben en de eindopdrachten (o.a sociale kaart en behandelverslagen) met een voldoende afgesloten te hebben. Lessen die men gemist heeft kunnen in overleg in een andere groep ingehaald worden. Verplichte literatuur: Handboek voor overgevoelige kinderen Norma Prikanowski van Veggel.

Start Maart 2019 op donderdag:
14 maart, 11 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli, 12 sept, 10 okt, 7 nov, 28 nov, 19 dec 2019, 30 jan, 20 febr, 19 maart, 16 april, 14 mei 2020

Aanmelden voor de opleiding maart 2019

Start September 2019 op zaterdag:
21 sept, 19 okt, 16 nov, 7 dec 2019, 11 jan, 8 febr, 14 maart, 11 april, 16 mei, 13 juni, 4 juli, 5 sept, 3 okt, 31 okt, 28 nov2020

Aanmelden voor de opleiding september 2019

Kosten: 1675,00 incl. lesmateriaal koffie en thee
Tijd: 10.15 – 17.00 uur
Adres: Bongerdstraat 6a, 5931 NG Tegelen

Inhoud Nieuwetijdskindercoach

 

Studiegids aanvragen

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw plaats (verplicht)

Uw telefoon nummer (verplicht)

Studiegids
 POST

Studiegids
 MAIL

Privacystatement