Klachtenregeling

Klachtenregeling

Binnen 30 werkdagen na het eindevaluatiegesprek van de scholingen en bij- en nascholingen kunnen bezwaarschriften schriftelijk per mail of post ingediend worden bij Ashana Holistic Education t.a.v. het bestuur van Ashana Holistic Education. Hierin moet duidelijk naam en adresgegevens zijn genoteerd en de argumenten waarover het bezwaar betrekking heeft. Een beroep dat te laat is ingediend wordt niet in behandeling genomen.

Het bestuur van ashana Holistic Education zal het bezwaar/de klacht doorgeven aan de onderwijscommissie die zal beoordelen of het bezwaar gegrond is.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
Klachten en bewijzen van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard.

Het bestuur van Ashana Holistic Education deelt de beslissing van de onderwijscommissie, die in geval van afwijzing gemotiveerd dient te zijn, binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk aan de indiener mee.

Dit besluit is bindend voor beide partijen.

Klachten die niet door het bestuur van Ashana Holistic Education en/of de onderwijscommissie zelf afgehandeld kunnen worden zullen doorverwezen worden naar de klachtenregeling van KTNO. De uitslag van KTNO is bindend voor alle partijen.

Klik HIER voor de klachtenregeling van het KTNO

Ashana Holistic Education zal eventueel de door de onderwijscommissie en/of KTNO opgelegde acties binnen de gestelde termijn afhandelen.

Het Nederlands recht is ten alle tijden van toepassing.

 

Boeken

Hooggevoeligheid

Handboek

Studiegids aanvragen

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw plaats (verplicht)

Uw telefoon nummer (verplicht)