Sjamanenremedies

Sjamanen remedies:
De Sjamanen remedies zijn ontwikkeld vanuit de sjamanistische visie op de wereld. Zij begeleiden je op jouw (levens)pad.

Ieder van ons heeft een bepaalde weg te gaan. Deze weg is voordat wij geboren worden helder en duidelijk. Echter vanaf onze geboorte raken wij steeds verder van onze weg verwijderd. Dit komt door onze opvoeding, de maatschappij, school enz.. Kortom, het leven.

De Sjamanen remedies werken ieder op een thema dat met jouw weg te maken heeft. Ze zetten je weer op je eigen (levens)pad en laten je de obstakels duidelijk zien.


Sequoia Oermoeder remedie:

Kernwoorden: flexibiliteit, standvastigheid, bescherming, aarding, liefde, verbinding en kracht.
Beschrijving: deze remedie geeft flexibiliteit en tegelijkertijd standvastigheid, zonder te vervallen in starheid of zwakte. Verbindt de hemel met de aarde en omgekeerd. De kracht die uit de sequoia komt is een zachte oerkracht. Sterk zijn vanuit zachtheid en compassie. Deze remedie is ontstaan uit de energie van de sequoiabomen, de oerbomen. Sequoias zijn flexibel, maar breken niet, ze staan stevig geworteld en reiken hoog de hemel in. De liefdevolle energie van deze oermammoetbomen met hun fluweelzachte bast geeft je een zachte kracht. Deze remedie geeft je tevens een basis om vanuit te groeien. Door de goede aarding en de vele wortels die diep in de aarde groeien is deze remedie ook in te zetten om af te voeren/draineren.

Innerlijke sjamaan:
Kernwoorden: bron, onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, je oorsprong.
Beschrijving: de innerlijke sjamaan brengt je terug naar je bron, je oorsprong. Herstelt de verbinding met je voorouders en vorige levens. Om weer in je oerkracht te komen en je te verbinden met je karma en te functioneren zoals de ziel het beoogd. Oplossen van ziele stukken. Liefde voor jezelf. Onvoorwaardelijk leven vanuit je oorspronkelijke doel.
De innerlijke sjamaan in jouw ontwaakt, dit is wie jij werkelijk bent.
“De bestemming doet er pas toe als je weet waar je vandaan komt, de reis is pas belangrijk als je weet wat je doel is”.

Pelgrim:
Kernwoorden: identiteit, jouw weg, de reiziger, heiligdom, kracht en inzicht.
Beschrijving: de pelgrim is de reiziger op jouw weg. Deze remedie maakt jouw identiteit duidelijk. Jij bent de pelgrim die onderweg is naar jouw heiligdom. Het grootste heiligdom ben jezelf. De pelgrim zet je weer met de neus in de goede richting op jouw weg, laat je je reis volmaken. Geeft duidelijkheid over jouw weg en geeft kracht om deze weg te gaan. Vragen als wie ben ik, waar ben ik en waar ben ik naar onderweg worden duidelijk met deze remedie.

Voorouders:
Kernwoorden: hulp, sprits, krachtdieren, je bent niet alleen.
Beschrijving: de voorouders zijn jouw begeleiders op jouw weg. Je hoeft de reis niet alleen te maken. Er is hulp. De voorouders zijn de spirits en spirithelpers die jouw bijstaan, je voorouders uit de werkelijke lijn, maar ook uit de spirituele wereld. Hiertoe behoren ook de krachtdieren. Zij geven inzicht hoe je hiermee om kunt gaan. Deze remedie geeft je hulp en ondersteuning bij de vraagstukken die je op jouw weg tegenkomt. Wat er ook gebeurt tijdens jouw reis, de voorouders staan klaar om je te helpen.

Kosmische ouders:
Kernwoorden: zielsbewustzijn, een met de kosmos, een met al wat is, een met jezelf
Beschrijving: dewust worden van je ziel als deel van je zijn. Je daar in gesteund voelen door je kosmische ouders. De kosmische ouders delen hun ervaringen met jou, zodat je weet dat je er mag zijn zoals je bent. Deze remedie laat je weer thuis voelen op je thuisplaneet de aarde. Geeft antwoorden op wat je bezig houdt. Je mag loslaten en zijn zoals je bent.

Krijger:
Kernwoorden: gevecht, kracht, inzicht en loslaten
Beschrijving: waar vecht je tegen op jouw weg? Wat zijn je valkuilen? Is het wel jouw gevecht? Vragen waarmee de krijger je kan helpen. Tegen welke moeilijkheden, vooroordelen en obstakels vecht jij? Vaak zijn dit geen dingen van jou, maar van een ander. Niet jouw gevecht dus. De krijger geeft je de kracht, de moed en het inzicht om deze gevechten aan te gaan of als het van een ander is deze gevechten te vermijden. Deze remedie helpt je moeilijkheden te overwinnen en een duidelijk onderscheid te maken wat van jouw is en wat van een ander.

Tipi:
Kernwoorden: thuis komen, je zielsbestemming, rust, de plek die je toekomt
Beschrijving: deze remedie brengt je thuis. Thuis naar de plek vanwaar je kunt leven, leren, helen en meer vanuit het goddelijke plan. Dit is de plek waar je thuis hoort. De tipi is de plek die vanuit het zielsbewustzijn voor jou bedoeld is. Deze remedie geeft rust vanuit een diepe laag. Je voelt je hierdoor weer thuis op deze wereld en verbonden met al wat is. De tipi is ook de plek van waar uit je heelt.

Rooksignalen:
Kernwoorden: Boodschappen herkennen, “De antwoorden zijn altijd al aanwezig”, helderheid
Beschrijving: herken de signalen om je heen. Deze remedie geeft helderheid in vraagstukken. Door het herkennen van boodschappen kun je een goede keuze maken op jouw weg. Let op de kleine alledaagse fenomenen, hierin zijn vaak grote boodschappen verborgen. Maar ook de grote rooksignalen (boodschappen) aan de hemel zijn belangrijk. Deze remedie werkt op communicatie; met de wereld om je heen, met jezelf en met anderen. Rooksignalen maakt de communicatie zuiver. Deze remedie bevat de energie van de Sequoia Oermoeder en de Tipi.

Groot Mysterie:
Kernwoorden: Lichtbrenger, Genieten, bron, geluk
Beschrijving: deze remedie is voor hen die het niet meer zien zitten. Depressiviteit en suicidale stemmingen. Brengt het licht weer terug in het leven. Genieten van de kleine dingen in het leven. De kleine dingen zijn de kiem voor een groot geluk. Hoe gelukkig wil je zijn? Moet het overal en altijd perfect zijn? Of mag het ook eens iets minder zijn? Overal en in alles kun je de schoonheid en het geluk vinden. Groot Mysterie is de bron van al wat is. Alles en iedereen is verbonden met elkaar via Groot Mysterie

Het Pad:
Kernwoorden: Jouw pad, helderheid, keuzes, speelsheid
Beschrijving: Deze remedie helpt bij het kiezen en begaan van jouw weg. Ga je voor de hoofdweg zonder obstakels en lessen, of ga je voor het moeilijke pad, het smalle pad waar je struikelt, obstakels moet overwinnen, het pad dat je met vallen en opstaan gaat? De hoofdweg zal je niets leren en je lost niets op. Op het pad zul je obstakels overwinnen en je leven wordt zinvol en met verdieping. Elk obstakel is een les die geleerd mag worden. Deze remedie helpt je bij de keuzes en bij alle obstakels en moeilijkheden die je op je pad tegenkomt. Leer de mooie dingen zien en vind de speelsheid weer terug in jouw leven.

Boeken

Hooggevoeligheid

Handboek

Studiegids aanvragen

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw plaats (verplicht)

Uw telefoon nummer (verplicht)