Instroomeisen en toelating

De minimum leeftijd om tot de sholingen en/of bij-nascholingen toegelaten te worden is 21 jaar. Uitzonderingen zijn mogelijk na overleg met het bestuur van Ashana Holistic Education, doch in dat geval geldt de minimum leeftijd van 18 jaar en een toelatingsgesprek.
Het instroomniveau voor de modules/bij-nascholingen is minimaal HBO/HAVO, of een vergelijkbaar denk- en werkniveau. Het bestuur van Ashana Holistic Education kan in individuele gevallen na een intakegesprek besluiten om het instroomniveau te wijzigen.

De scholingen zijn HBO niveau en leiden tot een verdieping en verbreding van de reeds behaalde HBO startkwalificatie van de student.
Heb je geen HBO startkwalificatie ben je uiteraard ook van harte welkom op onze scholingen en/of bij- en nascholingen. Voordat de definitieve inschrijving een feit is, wordt je eerst uitgenodigd voor het bovengenoemde intakegesprek.

Inschrijving voor de scholingen en/of bij- en nascholingen vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier van de webpagina of de ingestuurde E-mail. Na inschrijving krijgt u van ons een bevestiging per mail of post incl. algemene voorwaarden.
Aanmeldformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijving vindt plaats naar datum afronding aanmeldprocedure. Indien er een wachtlijst bestaat ontvangt u hierover bij aanmelding bericht.

Toegang tot de scholingen en/of bij- en nascholingen is slechts mogelijk na betaling van het volledige lesgeld of na een overeenkomst tot gespreide betaling.

 

Boeken

Hooggevoeligheid

Handboek

Studiegids aanvragen

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw plaats (verplicht)

Uw telefoon nummer (verplicht)