Privacy

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Zijn wij gehouden aan de privacywetgeving.
Dit houdt in dat wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen onder strikte regels moeten bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken.
Tevens moet vast staan welke gegevens van u bewaard worden en voor welk doel.

Wij vragen van u de volgende gegevens voor de volgende doeleinden:

Wat:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en/of e-mail adres
  • Vooropleiding/werkervaring

Waarvoor:
Contactgegevens, basisadministratie, facturatie, toelatingseisen opleidingen.

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard.
Iedere student heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier en kan een afschrift hiervan ontvangen (na schriftelijk verzoek). Informatie aan derden (overheid, werkgever en anderen) wordt alleen verstrekt na een schriftelijke toestemmingsverklaring van de student.

 

 

Boeken

Hooggevoeligheid

Handboek

Studiegids aanvragen

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw plaats (verplicht)

Uw telefoon nummer (verplicht)