De Draak

Workshopdag de draak

In het oude Griekenland komen we al de eerste vermelding tegen van de draak. In vele mythen en legenden en zelfs in religieuze geschriften komen deze wonderlijke wezens al voor. Zoworden ze unaniem als heel krachtig gezien en vaak geassocieerd met geluk en bescherming tegen het kwade. In coachingstechnieken zoals NLP (Neuro lingustische programmering) wordt de draak weer gezien als een deel van onszelf, wat staat voor een onontkoombare problematiek gecreeerd vanuit overtuigingen waar we maar niet overheen komen. Overtuigingen uit dit leven of een vorig leven die ons letterlijk als een draak dwars zitten. Ook kunnen we de draak zien als een persoonlijkheidsdeel van onszelf wat ons gediend heeft en wat we mogen loslaten of integreren. Een nieuwe draak kan dan vorm krijgen om ons verder te begeleiden op ons levenspad of om ons van slecht karma te zuiveren. Zo kunnen we ons ware potentieel als ziel leren te benutten en leveren we een bijdrage aan de vele cyclussen en vernieuwingen in het universum.

Wat ga je leren:

-We gaan onze eigen innerlijke wijze of draak ontmoeten.
-Je krijgt een inwijding in je eigen draken energie.
-Je gaat coachingstechniek toepassen aan de hand van een meditatie waarin het onoverkomelijke probleem De draak omgezet wordt in een positief potentieel.
-Je leert een energetische behandeling toe te passen waarin je de karmische draak van de persoon gaat helen en los mag laten en een nieuwe draak vanuit de sterrenpoort mag je integreren.

-In de lessen maken we gebruik van een nieuwe remedie ,de draak.

Wanneer:

NIEUW: 2024 Dinsdag 4 juni
(VOL) 2024 Zaterdag 9 maart
(VOL) 2024 Zaterdag 13 april

Tijd: 10.00 uur t/m 16.30 uur
Kosten: 155 euro incl. draken remedie.

Aanmelden voor deze scholing

 

 

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek

Studiegids aanvragen

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw plaats (verplicht)

Uw telefoon nummer (verplicht)