HSP kindertherapeut

HSP kindertherapeut
KTNO geaccrediteerd

Doel:
Kinderen van nu krijgen enorm veel prikkels binnen; mede doordat ze nog volop in ontwikkeling zijn, raken ze hierdoor vaak overbelast en lopen zo vast in hun ontwikkeling. Al helemaal wanneer kinderen ook nog eens (hoog)- gevoelig en paranormaal begaafd blijken te zijn.
In deze 2 jarige opleiding leer je deze kinderen en hun ouders te begeleiden en daar waar nodig is als de problematiek dit aangeeft te behandelen op energetisch gebied.
Voor het totaal concept hebben wij daarom ook 2 modules binnen onze opleiding samengevoegd met diverse extra aanvullingen om een geheel holistisch concept aan te kunnen bieden welke alle facetten van het hooggevoeligheid meeneemt.

Wat kun je met deze opleiding.:
Je kunt je eigen praktijk opstarten of uitbreiden gericht op overprikkeling, hooggevoeligheid en paranormaal begaafdheid bij kinderen. Ook als het ADHD of autisme betreft.
Je bied oplossingsgerichte therapie waarin coachings- technieken met energetische behandelingen en oefeningen gecombineerd worden.
Opstellen van een hulpverlenerstraject.

Je start het eerste jaar met de coaching op 4 niveaus net als bij de Nieuweijdskindercoach
het tweede jaar is de module energetisch kindertherapie en tussen de modules de biotensor dagen.

Kleine greep uit de inhoud:

Algemeen:
Lichamelijke, psychische en energetisch pathologien, entiteiten, stemmen, aura’s, zien van energien, obsessoren. angsten, boosheid en andere emoties, het energie systeem (aura, meridianen en chakra’s) De haralijn, sterrenpoort, zielenzetel , dantien en aardester.
Epigenetica en genetica. Darmproblematiek, concentratie, hart en breincoherentie. Chronische moeheid, lusteloosheid. somberheid enz.. Toxische belastingen geopatische belastingen. Vervuilde huizen. Meetrillen, vervuilen en energetisch beschermen. Leerproblematiek, pesten enz..

Behandelingen:
Behandelingen energetisch lichtlijnen in het lichaam. Behandeling energetisch stelsel incl. haralijn.
Readen van de diverse chakra’s op niveau van dagdroomtherapie. Biotensor huizen ontstoren van belastingen en behandeling uitvoeren met de biotensor. Medische kinder qigong, kinderyoga.
Jin shin Jyutsu, edelstenen, mandala’s, Brain-Gym oefeningen. NLP,
Remedies (Nieuwtijds Atlantis remedies) Voeding Homeopathie, celzouten.
Massage. Enz..

Coaching:
Gesprekstechnieken, persoonlijke ontwikkelingspsychologie, coachings- technieken. mindmaps,
mindfulness en meditatie, helende verhalen, focussen vanuit de hypnotherapie.

Therapeutisch deel:
Praktijkvoering, ethiek ,therapeutische vorming maken van sociale kaart.

Eindopdracht:
Praktijk: Men dient elk jaar af te sluiten met twee behandelverslagen met van elk een vervolgbehandeling. Men wordt geacht een eigen kort portfolio aan te leggen van elke les zodat we ook kunnen zien hoe de student zichzelf ontwikkeld heeft.

Theorie: Elke les zal beginnen met een korte toetsing over de voorafgaande les(sen) . De zogenaamde VAK toetsen (Voortgang Aangeleerde kennis). Hierin zal de gekeerde lesstof getoetst worden.

Verder dient met voor het verkrijgen van het Diploma 90% van de lessen gevolgd te hebben.
Eventuele gemiste lessen kunnen ingehaald worden in een andere groep.

Voldoet met aan alle gestelde eisen wordt het diploma HSP Kindertherapeut uitgereikt.

Het eerste jaar loopt parallel met de opleiding Nieuwetijdskindercoach. De datums van het tweede jaar worden tzt bekend gemaakt, dit zullen ook zaterdagen zijn.

Start eerste jaar: Maart 2019 op donderdag:
14 maart, 11 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli, 12 sept, 10 okt, 7 nov, 28 nov, 19 dec 2019, 30 jan, 20 febr, 19 maart, 16 april, 14 mei 2020

Start tweede jaar: Datums volgen nog

Kosten: 1675,00 incl. lesmateriaal koffie en thee
Tijd:10.15 – 17.00 uur
Adres:Bongerdstraat 6a, 5931 NG Tegelen

Aanmelden voor deze opleiding

Studiegids aanvragen

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw plaats (verplicht)

Uw telefoon nummer (verplicht)

Studiegids
 POST

Studiegids
 MAIL

Privacystatement