Ashana Education

imagesOnze missie:
HSP instituut Ashana Education biedt scholingen op HBO/ MBO niveau, over allerlei uiteenlopende onderwerpen die aansluiten bij het holistisch mensbeeld van deze tijd. De scholingen zijn in eerste instantie opgezet als specialisaties en bij- en nascholingen voor therapeuten, coaches en andere professionals die met mensen werken, zowel in de additieve- complementaire als reguliere sector.

Specialisaties en bij- en nascholingen die tevens ook een verrijking zijn van de eigen persoonlijkheid, van het functioneren in het werkveld en in het dagelijkse leven. Vandaar dat ze ook geschikt zijn voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en iedereen die meer te weten wil komen over een bepaald onderwerp.

Onze visie:
We zijn een vooruitstrevend  opleidingsinstituut waarin scholingen gegeven worden die aansluiten bij de hedendaagse ontwikkelingen op gezondheidsgebied en een brug kunnen vormen tussen reguliere en complementaire zorg.

Klantgericht:
Vanaf het begin hebben we er bewust voor gekozen om kleinschalig te werken. Hiermee bereiken we dat iedere cursist zeer ruime aandacht en persoonlijke begeleiding krijgt.
Toepasbaarheid van de geleerde stof vinden wij erg belangrijk. De nieuw verworven kennis is daarom dan ook direct toe te passen in de praktijk of in het dagelijks leven.

Kwaliteit:
Om de kwaliteit van onze visie vorm te blijven geven stellen we ons opleidingsinstituut midden in de maatschappij op. Enerzijds door de praktijkervaringen van onze docenten en anderzijds door  samenwerkingsverbanden aan te gaan met diverse  instanties en opleidingsinstituten zowel  op regulier als op complementair gebied. We blijven kijken naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en sluiten met onze scholingen en bij- en nascholingen hierop aan.

Diverse van onze scholingen, cursussen en workshops zijn geaccrediteerd door het  SNRO, KTNO voor diverse beroepsverenigingen en NBVH. Erkend door de VIV en erkend door de NFG

Hierdoor worden deze scholingen, cursussen en workshops door diverse beroepsverenigingen officieel erkend als bijscholing voor de bij hun aangesloten therapeuten. Ook therapeuten die niet zijn aangesloten bij de genoemde beroepsverenigingen kunnen onze scholingen volgen als aanvulling in hun praktijk.

Onze scholingen zijn vrijgesteld van BTW

handboek overgevoelige kinderen

Boek_norma http://ashana.biz/handboek-voor-overgevoelige-kinderen/